Årets årsstämma kommer att hållas tisdag den 29/3 2022 med början kl 1400 i Träffpunkt Ringstorps lokaler.

Vi fortsätter vår planering för en traditionell stämma. Vi är givetvis beredda att ändra till digital stämma om vi tvingas till det p g a Covid-19s utveckling.

Kallelse och Årsmöteshandlingar skickas de kommande veckorna.

    

Styrelsen SeniorNet Helsingborg

2022-01-27