Förtroendevalda

Styrelsen 2019


Sittande från vänster: Birgitta Nilsson, Margaretha Johansson och Anita Törnkvist.
Stående från vänster: Guy Rosvall, Anders Jönsson, Sven-Olof Olsson och Udo Jansen.
 
 

Styrelseuppdrag
Anders Jönsson (Ordförande)
Birgitta Nilsson (Kassör)
Margaretha Johansson(Sekreterare)
Udo Jansen
Anita Törnkvist (Kursplanering, kursadministration)
Sven-Olof Olsson
Guy Rosvall 

Revisorer
Jan Bergsten
Sven-Erik Larheim
Kaarina Andersson (suppleant)

Valberedning
Vakant