Förtroendevalda

Styrelsen 2020

Styrelseuppdrag
Anders Jönsson (Ordförande)
Udo Jansen (Kassör & vice ordförande)
Anita Törnkvist (Sekreterare)
Annelie Kjellman (vice kassör)
Britt Olsson (vice sekreterare)
Sven-Olof Olsson
Guy Rosvall
Lars-Erik Persson

Revisorer
Jan Bergsten
Sven-Erik Larheim
Kaarina Andersson (suppleant)

Valberedning
Vakant