Styrelsen

 

 
 
 

Förtroendevalda

Styrelse

Stig Gartér (Ordförande)
Birgitta Nilsson (Kassör)
Margaretha Johansson
Anders Jönsson
Anita Törnkvist
Katarina Stefelics
Sven-Olof Olsson
Udo Jansen (Kursplanering, kursadministration)
 

Revisorer

Jan Bergsten
Sven-Erik Larheim
Kaarina Andersson (suppleant)
 

Valberedning

Vakant