På årsmötet var 51 medlemmar närvarande. Det fanns ett förslag till ordförandeposten. Men då förslaget till arvodering av ordförandeposten röstades ned, tog vederbörande tillbaka sin kandidatur till ordförandeposten. Då ingen annan var eller är beredd att ställa upp som ordförande är ordförandeposten vakant tills vidare.

Efter konstitution är styrelsens nuvarande sammansättning:
Ordförande:               Vakant
Vice Ordförande:      Roterande inom styrelsen
Sekreterare               Marianne Aldgård
Kassör                       Gunnar Cöster
Vice kassör               Dan Hägg                Nyvald
Ledamot                    Lars Gustavsson    Nyval
Ledamot                    Guy Rosvall
Ledamot                    Mats Rydén            Nyvald
Ledamot                    Lars Teinvall           Nyvald

Protokollet från  mötet är nu tillgängligt i föreningslokalen på Larmvägen 8A.