Sommaren är kort, sjöng Thomas Ledin på sin tid. Kanske det, för nu är det snart tid för IT-träffpunkten och ÖppetHus att öppna igen för en ny hösttermin.Redan nästa vecka går startskottet.
Onsdagen den 21 augusti startar IT-träffpunkten. Samma tider, 09.30  - 12.00, som vanligt.
Torsdagen den 22 augusti hälsar ÖppetHus välkommen. Tiderna är 13.00 – 15.30.

Vi håller till i Föreningslokalen, Larmvägen 8A, med ingång på gaveln.


Välkommen, ny som gammal medlem!